Business Insight 2017

Englannin keskuspankin pääekonomisti Andrew Haldane liittää yrityksen tai kokonaisen yhteiskunnan menestyksen ehdoksi kärsivällisyyden. Huippusuoritukset syntyvät vain pitkäjänteisellä ja järjestelmällisellä työllä.

Kärsivällisyyden vaatimus käy täysin ristiin nykyisen taloudellisen ja yhteiskunnallisen toimintamallin kanssa. Yritysjohdon täytyy osoittaa koko ajan kykynsä tehdä tulosta. Omistajat ja sijoittajat eivät anna anteeksi vaatimatonta tuloskehitystä, vaikka sen pystyisi perustelemaan tulevaisuuteen tehtyjen investointien aiheuttamaksi.

Sama pätee politiikkaan. Vaalikauden ylittävät hankkeet jäävät armotta jalkoihin, kun hallitukset ja oppositiot kamppailevat äänestäjien huomiosta ja suosiosta.

Median murros syö osaltaan kärsivällisten ratkaisujen edellytyksiä. Hillitön kilpailu yleisön huomiosta ajaa mustavalkoiseen yksinkertaistamiseen. Nobelisti Daniel Kahneman puhuu nopeasta ja hitaasta ajattelusta. Nykyjulkisuus vetoaa lähes yksinomaan nopeaan ajatteluun. Lukijan tai katsojan eteen halutaan luoda kärkeviä asetelmia, joihin voi vastata kyllä tai ei, kannatan tai vastustan, rakastan tai vihaan, voitan tai häviän.

Nopeaa ajattelua ja siihen perustuvia ratkaisuja tarvitaan, mutta ne eivät voi olla sen paremmin yhteiskunnallisen kuin yritystenkään päätöksenteon perusta. Ongelmamme ja haasteemme kehittyvät juuri nyt päinvastaiseen suuntaan. Väestön ikääntyminen, digitalisaatio, ilmastonmuutos, syrjäytyminen tai uudet turvallisuusuhkamme vaativat hidasta ajattelua ja siihen perustuvia ratkaisuja – eli kärsivällisyyttä.

Ministeri Bernerin liikennejärjestelmän uudistamiseksi tekemän ehdotuksen kohtalo on kuin kouluesimerkki nykymenosta. Valtaosalla keskustelijoista ei ollut aikomustakaan perehtyä ehdotuksen perusteluihin ja rakenteellisten muutosten syihin. Sosiaalisen ja perinteisen median symbioosi lietsoi ilmapiirin, jossa harkitseva keskustelu ja vaihtoehtojen kiihkoton punninta kävi täysin mahdottomaksi.

Jonkun pitäisi käydä taistelemaan kärsivällisyyden puolesta. Se kun sattuu olemaan pienen kansakunnan elinehto. Jos ette usko, käykääpä läpi itsenäisyytemme ajan suurimpien menestystarinoiden salat.

Esko Aho, julkaisu 24.2.2017 Talouselämän liitteenä